Tarieven & vergoeding

Binnen de fysiotherapie gelden er vrije tarieven. Dit betekent dat de fysiotherapeuten zelf hun tarief bepalen. De vergoeding van uw behandeling is afhankelijk van hoe u zelf bent verzekerd. Medisch fitness wordt niet vergoed door zorgverzekeraars.

Tarieven fysiotherapie

In veel gevallen wordt uw fysiotherapie behandeling (gedeeltelijk) vergoed. We hebben met een aantal zorgverzekeraars een contract afgesloten. Alle gecontracteerde zorgverzekeraars vindt u hieronder. Voor verzekeraars waarmee we geen contract hebben afgesloten gelden de volgende tarieven:

Tarieven per 1 februari 2019

 

 

Zitting € 37,75
Zitting kinderfysiotherapie n.v.t.
Zitting manuele therapie € 42,50
Zitting oedeemtherapie € 42,50
Zitting bekkenfysiotherapie n.v.t.
Zitting psychosomatische fysiotherapie n.v.t.
Lange zitting voor patiënten met complexe en/of meervoudige zorgvragen € 49,75
Telefonische zitting € 16,90
   
Screening, intake en onderzoek  € 49,75
Intake en onderzoek na verwijzing € 49,75
Eenmalig fysiotherapeutisch onderzoek € 64,50
Eenmalig kinderfysiotherapeutisch rapport n.v.t.
Groepszitting voor specifieke behandeling van twee personen € 35,95
Groepszitting voor specifieke behandeling van drie personen € 27,50
Groepszitting voor specifieke behandeling van vier personen € 23,25
Groepszitting voor behandeling van vijf tot tien personen € 20,10
Groepszitting van meer dan tien personen € 16,45
Toeslag voor uitbehandeling € 16,75
Inrichtingstoeslag € 8,45
   
Instructie/overleg ouders van de patiënt € 16,75
Niet nagekomen afspraak € 26,40
Medical tape per rol € 14,75
   
Eenvoudige, korte rapporten € 33,95
Meer gecompliceerde, tijdrovende rapporten  € 49,80

 

     

 

Tarieven Medisch Fitness
(Medisch Fitness wordt niet vergoed door de zorgverzekeraar)

Tarieven per 1 september 2018

Medisch fitness (jaarabonnement) 
1x p/w                                                                               € 35,95 / maand
2x p/w                                                                               € 63,20 / maand
1x p/w inclusief vrije training                                            € 51,95 / maand

Medisch fitness (halfjaar abonnement)
1x p/w                                                                               € 38,40 / maand
2x p/w                                                                               € 67,15 / maand
1x p/w inclusief vrije training                                            € 54,40 / maand

Medisch fitness (kwartaal abonnement)
1x p/w                                                                               € 42,00 / maand
2x p/w                                                                               € 71,50 / maand
1x p/w inclusief vrije training                                            € 56,85 / maand

Vrije training (onbeperkt)                                                  € 30,35 / maand
Studenten vrije training                                                    € 21,00 / maand
Medisch revalidatieabonnement                                       €15,50 / maand

De tarieven betreffen de overeengekomen abonnementsperiode. De betaling geschiedt via een maandelijks automatisch incasso. Opzegging van het abonnement dient schriftelijk te geschieden en minimaal één maand voor het beëindigen van het lopende abonnement. Uw abonnement wordt anders stilzwijgend verlengd.

De vergoeding van uw behandeling is afhankelijk van hoe u zelf bent verzekerd. Laat u hierover informeren door uw verzekeraar. Het is dus verstandig goed verzekerd te zijn voor fysiotherapie, om onverwachte kosten te vermijden. Wij hebben met vele verzekeraars een contract afgesloten, waardoor alle of een groot deel van de behandelingen volledig worden vergoed. Indien wij geen contract hebben afgesloten met een verzekeraar bij wie u verzekerd bent, dan ontvangt u van ons een nota en deze kunt u bij uw verzekeraar indienen. Afhankelijk van de polisvoorwaarden zal deze nota in zijn geheel of gedeeltelijk aan u worden vergoed.

De zorgverzekeraars waar wij voor 2019 een contract mee hebben

Achmea-groep

  • Zilveren Kruis, Pro Life, Interpolis, FBTO, Avéro Achmea, IAK, Aevitae

Multizorg-groep

  • ONVZ, VVAA, PNO

VGZ-groep

  • Univé, VGZ, IZA, UMC, 

Menzis en Anderzorg

ONVZ, VvAA, PNO zorg 

OWM, CZ, Nationale Nederlanden, OHRA

DSW en Stad Holland

Overige zorgverzekeraars

Voor zorgverzekeraars waarmee we geen contract hebben afgesloten gelden bovenstaande tarieven. 

Fysio Xtra
Steenweg 65 A
4181 AK Waardenburg

Walstraatje 1
5301 BV Zaltbommel

Ringelpoel 4 
4112 MA Beusichem 

Achterweg 31
4171 BA Herwijnen

T: 0418-65 18 63
E: info@fysioxtra.nl