Fysiotherapie

Jaarlijks bezoekt 1 op de 7 mensen een fysiotherapeut. De reden hiervoor kan variërend zijn, het kan gaan om sportblessures, klachten veroorzaakt door een ongeval, operatie, aandoening, slijtage of juist het werk. In veel gevallen wordt de behandeling (gedeeltelijk) vergoed door de zorgverzekeraar.

Eerste afspraak

Tijdens de eerste afspraak zal de fysiotherapeut uw klachten in kaart brengen om een zo volledig mogelijk beeld te vormen. Dit geschiedt door middel van een vraaggesprek, waarna een lichamelijk onderzoek volgt, om een diagnose van de klacht vast te kunnen stellen. Op basis hiervan zal een behandelplan worden opgesteld, dat gedurende deze of de eerstvolgende afspraak met u zal worden doorgesproken.

Behandeling

De behandeling in onze praktijk kan bestaan uit oefentherapie, massage, fysiotechniek of andere specialisaties, zoals manuele therapie, ontspannings- en ademhalingstherapie, manuele lymfedrainage, medical taping, dry needling en shockwave therapie. De oefentherapie is een belangrijk onderdeel van uw therapie. Deze is bedoeld om uw klachten, zoals bewegingsafname, pijn, krachtverlies, verminderde belastbaarheid van het lichaam e.d., in positieve zin te beïnvloeden, zodat u in uw dagelijks leven zo optimaal mogelijk kunt functioneren.

Naast de behandeling zal uw fysiotherapeut ook preventief advies en voorlichting geven. Dit om herhaling of verergering van uw klachten in de toekomst zoveel mogelijk te voorkomen.

Fysiotherapeut direct toegankelijk

Sinds 2006 is de fysiotherapeut direct toegankelijk. U hoeft niet meer eerst naar uw huisarts voor een verwijzing. De eerste afspraak zal bestaan uit een zogenaamde screening, wat inhoudt dat de fysiotherapeut eerst vaststelt of u bij de fysiotherapeut aan het juiste adres bent. Is dit het geval dan zal de behandeling zoals hierboven is beschreven gaan plaatsvinden.

Fysio Xtra aangesloten bij de klachtenregeling KNGF

Natuurlijk doen u en uw fysiotherapeut er alles aan om de behandeling en het contact zo vlot en prettig mogelijk te laten verlopen. Toch kan het gebeuren dat u een klacht heeft over de behandeling van uw fysiotherapeut. Een andere mogelijkheid is dat u ontevreden bent over de manier waarop uw fysiotherapeut of zijn medewerker met u omgaat. Dan is het goed om uw klacht kenbaar te maken. Niet alleen voor uzelf, maar ook voor andere patiënten en voor de kwaliteit van de fysiotherapie.

In gesprek met uw fysiotherapeut

Allereerst is het de moeite waard om een gesprek aan te gaan met uw fysiotherapeut of contact op te nemen met de praktijk waar uw fysiotherapeut werkt. Het kan zijn dat u het moeilijk vindt om uw klacht aan de orde te stellen. Een gesprek kan immers confronterend zijn. Neem dan iemand mee naar het gesprek, bijvoorbeeld uw partner, een familielid of iemand anders die u vertrouwt.

Voor advies over de aanpak van het gesprek kunt u terecht bij patiëntenorganisatie zoals Zorgbelang. Bij Zorgbelang kunt u ook een probleem melden in plaats van meteen een klacht in te dienen.

Waar kunt u terecht met uw klacht?

Levert een gesprek niet het gewenste resultaat op, dan kunt u bij twee instanties met uw klacht terecht: De Klachtencommissie van het KNGF en het Regionaal Tuchtcollege. Welke instantie u kiest, is afhankelijk van het doel dat u wilt bereiken. Iedere commissie heeft namelijk een andere bevoegdheid om maatregelen te nemen. In alle gevallen behandelt een onafhankelijke commissie uw klacht. De behandeling van de klacht is gratis, uitgezonderd de (eventuele) kosten van bijstand, bijvoorbeeld als u een advocaat inschakelt. Vanzelfsprekend gaan alle commissies zeer zorgvuldig en vertrouwelijk met uw klacht om.

Fysio Xtra
Steenweg 65 A
4181 AK Waardenburg

Walstraatje 1
5301 BV Zaltbommel

Ringelpoel 4 
4112 MA Beusichem 

Achterweg 31
4171 BA Herwijnen

T: 0418-65 18 63
E: info@fysioxtra.nl